HENKILÖKOHTAINEN PALVELU

Seinäjoen Toimistotukku palvelee kaiken kokoisia yrityksiä. Autamme löytämään parhaat ratkaisut toimistotarviketarpeisiin. Runsas tuotevalikoima edellyttää jatkuvaa kouluttamista ja tuotetietouden antamista.

Henkilökohtaisen palvelun tarve on lisääntynyt erilaisten ratkaisujen suunnittelussa, kun haetaan helppoutta ja kustannussäästöjä toimistotarvikehankintoihin. Asiakkaan toivomukset ja tarpeet ovat aina lähtökohtana.

ylös

KUSTANNUSSÄÄSTÖT

Erilaiset palveluratkaisumme tuottavat yrityksille selviä kustannussäästöjä. Yhteistyöllä ja avoimella kumppanuudella selvitämme toimiston tarviketarpeet ja hankintatavat. Palvelullamme pyrimme helpottamaan tarvikkeiden saantia säästämään kustannuksia.

Tarvikehuollon palveluratkaisut tuovat yritykselle seuraavia kustannussäästöjä:

ylös

HYLLYTYS

Hyllytyksellä tarkoitetaan yrityksen ulkoistamaa toimistotarvikehuoltoa. Seinäjoen Toimistotukku vastaa perustarvikkeiden saatavuudesta huomaamattomasti ja tehokkaasti. Näin yrityksessä vapautuu aikaa työläistä tilausrutiineista.

”Tiedonkeruulaite” on tilausrutiinien helpottamiseksi kehitetty laite, jonka käyttö on helppoa ja tuo tilaamiseen tehokkuutta ja nopeutta. Annamme laitteita asiakkaiden käyttöön ja käytämme laitetta apuna hyllytyksissä. Laitteen avulla asiakas voi myös itse tilata helposti hyllytäydennykset.

ylös

INTERNET

Olemme täydentäneet nettikuvastoamme tuottein ja kuvin. Rekisteröitynyt asiakas löytää tarvitsemansa tuotteet hintoineen lähes 9000:n nimikkeen joukosta. Koska tilaaminen tapahtuu reaaliajassa, saa tilaaja heti tiedon tuotteen varastotilanteesta.

Myös asiakkaamme intranet voidaan liittää suoraan tilausjärjestelmäämme. Näin voidaan antaa koko henkilökunnalle tai joillekin henkilöille mahdollisuus tilata toimistotarvikkeita yksinkertaisesti ja helposti. Näillä ratkaisuilla voi tehdä huomattavia kustannussäästöjä.